Alfred

Alfred to osada robotnicza. Zabudowę stanowią w większości jednopiętrowe domy mieszkalne, zbudowane pod koniec XIX wieku. Pierwotnie służyły one jako obiekty kopalniane:

  • budynek nr 1 – administracja kopalni węgla kamiennego „Alfred” (później „Hohenlohe”),
  • budynek nr 7 – kotłownia,
  • budynek nr 8 – zabudowania nadszybia,
  • budynek nr 9 – maszyna wyciągowa,
  • budynek nr 11 – stara cechownia,
  • budynek nr 12 – kuźnia,

W sierpniu 1978 roku osada została wpisana na listę zabytków dawnej techniki.

Katowice ul. Alfred 1 - administracja kopalni węgla kamiennego Alfred (później Hohenlohe)Katowice ul. Alfred 8 - zabudowania nadszybiaKatowice ul. Alfred 9 - maszyna wyciągowa