Górnictwo rud w Michałkowicach

W 1545 roku w Urzędzie Górniczym w Tarnowskich Górach, na terenie Michałkowic czynnych było 48 szybów, z których wydobywano rudy ołowiu (galman). Szyby wydobywcze zlokalizowane były w okolicy szybu Rozalia, zwanej kiedyś Niwą Proboszczowską. Na terenach tych w XVII wieku znajdowły się tzw „worpie” i „zrobiska”, czyli ziemia i kamienie wydobyte z drążonych szybów. Na ślady dawnych robót górniczych można było się natknąć jeszcze pod koniec XIX wieku.