Jakubowice

W 1586 w posiadanie wsi Jakubowice wszedł Mikołaj Miroszewski. Podczas walk pomiędzy zwolennikami Maksymiliana Habsburga i Zamojskich w 1588 roku zostaje zniszczona wioska Jakubowice. Nigdy już nie odbudowana.W 1692 Dobra siemianowicko-bańgowskie od Stanisława Miroszewskiego odkupuje szlachcic niemiecki z Czech Hunter von Grandon.

Ciekawostka umieszczona na jednej z tablic informacyjnych szlaku rowerowego obok dawnej kopalni Saturn w Czeladzi: