Michałkowice (Michalkowitz)

18.11.1326 w dokumencie kolektora papieskiego Andrzeja z Verolo wymieniona zostaje pusta wioska Michałkowice. W 1335 Michałkowice zostają wymienione w dokumencie biskupa Nankera. 18.11.1363 Konrad książę oleśnicki i kozielski potwierdza akt zakupu ziemi w Michałkowicach. Na początku XVII wieku Miroszewscy są właścicielami Michałkowic.
W 1692 Dobra siemianowicko-bańgowskie od Stanisława Miroszewskiego odkupuje szlachcic niemiecki z Czech Hunter von Grandon. Przez wiele lat właścicielami Michałkowic są von Rheinbaben.

W 1819 roku w Michałkowicach istniały wapienniki, rozwijało się górnictwo węglowe oraz istniała już huta cynku. Do księcia Hohenlohe należały dobra na Bytkowie i Wełnowcu, kopalnie węgla Kombinate Fanny-Chassée-Grubbe których dyrekcja pod koniec XIX wieku zatrudniała ponad 40 pracowników biurowych.