Siemianowice

W 1334 Siemianowice zostają wymienione w dokumencie jako wieś Sancovicz. 22.03.1451 w dokumencie Bernarda Opolskiego wymieniona została wieś Seymanovicze. Na początku XVII wieku  włascicielami Siemianowic są Miroszewscy. W 1692 Dobra siemianowicko-bańgowskie od Stanisława Miroszewskiego odkupuje szlachcic niemiecki z Czech Hunter von Grandon. Po wymarciu Piastów Opolskich Bytom i okolice weszły w posiadanie Hohenzollernów, od 1629 hrabiów von Henkel. W 1701 roku mocą patentu prawa dziedziczne otrzymala katolicka linia von Donnersmarck. W 1718 roku dobra siemianowicko-bańgowskie weszły w posiadanie hrabiów Henkel von Donnensmarck. Nieco poźniej książęta Hohenlohe-Ohringen zakupili od Klochów dobra bytkowskie wraz z osada Wełnowiec.

W 1819 roku w Siemianowicach rozwijało się górnictwo węglowe. W 1820 roku kopalnie na terie Siemianowic i okolic zatrudniały około 130 górników, z końcem wieku liczba ta przekroczyła 4000. W latach 50 IX wieku zbudowano kolej wąskotorową. W 1861 roku opracowano projekt normalnotorowej linii kolejowej pomiędzy Bytomiem a Szopienicami, którą ukończono w 1870 roku. Od 1839 roku co tydzień organizowany jest jarmark. Od 1871 w Simianowicach istnieje odrębny urząd pocztowy.

W Siemianowicach znajdował się zarząd dóbr przemysłowych Donnermarków(Siemianowitzer Oberschlesien General Gütter, Bruben- und Hütten -Direction), dyrekcja Vereinigte Siemianowitzer Steinkohlengrube oraz Vereinigte Königs- und Laurahütte.

Siemianowice Śląskie obejmują tereny dawnych wsi oraz osad górniczych: i hutniczych: Siemianowice, Michałkowice, Bytkow, Przełajka, Srokowiec, Grabie, Jakubowice, Bańgów, Sadzawki, Hugo, Neu Berlin, Georgshutte, Laurahütte.