Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego

Przez Siemianowice Śląskie przebiega Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego. Szlak rozpoczyna się na placu Alfreda a kończy w Dąbrówce Wielkiej przy szybie Rozalia.

Wędrówkę rozpoczynamy na placu Alfreda, idziemy ścieżką przez Lasek Bytkowski. Na stokach wzniesienia powstawały pierwsze kopalnie węgla kamiennego. W latach 20 i 30 ubiegłego wieku było to miejsce gdzie wydobywano nielegalnie węgiel tworząc tzw. biedaszyby.

Po wyjściu z lasku skręcamy w prawo do ulicy Korfantego. Idziemy ulicą Korfantego, skręcamy w prawo idą dalej ulicą Wróbla (szlak miejscami słabo oznakowany).

Dochodzimy do nasypu kolejki wąskotorowej, skręcamy w lewo i dochodzimy do ulicy Kapicy.

Przechodzimy pod dawnym wiaduktem kolejki wąskotorowej, po lewej stronie dawne zabudowania KWK Siemianowice, idąc ciągle prosto dochodzimy do kościoła p.w. Św. Antoniego.

Przechodząc przez park, dochodzimy do torów kolejowych, idziemy dalej alejką parkową, aż do ulicy Śniadeckiego (szlak miejscami słabo oznakowany).

Dochodzimy do ulicy Świerczewskiego, po drodze mijamy zabytkowy basen miejski, liceum ogólnokształcące oraz budynek poczty.

Podążamy dalej ulicą Krasińskiego do placu Wolności, przy którym znajdują się dwa zabytki odrestaurowany ratusz oraz budynek Centrum Leczenia Oparzeń tzw. oparzeniówka.

Ulicą Krasińskiego dochodzimy do ulicy Parkowej, po drugiej stronie brama wejściowa do parku miejskiego.

Alejkami parkowymi dochodzimy do pałacu Donnersmarcków. Następnie opuszczamy park wyjściem przy ulicy Chopina.

Na ulicy Chopina skręcamy w lewo w aleję Sportowców.

Aleją Sportowców docieramy do Pszczelnika.

Przy parku skręcamy w lewo, dalej ulicą Pawią i Sowią dochodzimy do pola golfowego.

Zadrzewioną aleją kierujemy się w stronę Bażanciarni, największego siemianowickiego lasu.

Na jednej z krzyżówek skręcamy w lewo do wchodząc głębiej do lasku, po kilkudziesięciu metrach marszu skręcamy w prawo. Dochodzimy do pola uprawnego, którego skrajem podążamy w kierunku alei Spacerowej.

Po lewej stronie najmniej przyjmy fragment wycieczki, wysypisko śmieci, powstałe w dawnej piaskowni. Aleją Spacerową dochodzimy do ulicy Krupanka.

Idą ulicą Krupanka skręcamy w prawo w ulicę Okrzei.

Z ulicy Okrzei przy szkole w prawo drogą gruntową, a następnie polną drogą w stronę Sośniej Góry.

Po kilkuset metrach skręcamy w lewo w polną drogę (szlak miejscami słabo oznakowany).

Polnymi drogami dochodzimy do pozostałości szybu Rozalia. Po prawej stronie zabytkowe budynki zakładu wodociągowy.

Idąc dalej drogą docieramy do ulicy Rozalki.

Tutaj kończymy Siemianowicki odcinek szlaku Historii Górnictwa Górnośląskiego.