Archiwum ‘Michałkowice’

Mapa Obszar warowny Śląsk

Mapa Zabytki i obiekty planowane do ochrony w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice

W 1334 Siemianowice zostają wymienione w dokumencie jako wieś Sancovicz. 22.03.1451 w dokumencie Bernarda Opolskiego wymieniona została wieś Seymanovicze. Na początku XVII wieku  włascicielami Siemianowic są Miroszewscy.

Czytaj dalej →