Wełnowiec (Ignatzdorf, Ignacowiec)

Osada założona w 1774, kolonia z rzędu tzw. fryderycjańskich. Na terenie kolonii Ignacy von Kloch wykończył 10 chałup. Oficjalnie osada nazywała się Ignatzdorf, a sama nazwa pochodziła od imienia dziedzica Bytkowa, na terenie którego kolonia powstała. Ludność, która zamieszkiwała osadę nazwała ją Wełnowiec. Przed powstaniem kolonii, nad strugą Dębską istniało osiedle młyńskie zwane Wełnowcem, od nazwiska właściciela Błażeja Wełny z Koszutki. W 1780 roku kolonia liczyła 43 mieszkańców, w 1861 roku liczyła 1285 mieszkańców.

W 1819 roku rozwijał się tu przemysł żelazny. W 1860 roku na obszarze kolonii wyróżniano dwie osady: dawny Ignacowiec oraz kolonię górniczą Fryderyka.

W 1905 na Wełnowcu powstało towarzystwo akcyjne Hohenlohe Werke Aktiengesellschaft na bazie majątków Hohenlohe. Towarzystwo zarządzało 7 kopalniami, 2 hutami cynku, walcownią cynku i fabryką brykietów.