Zbiorniki wodne na wzgórzu bytkowskim

Zbiorniki wybudowano w 1896 i 1917 roku zaopatrywały w wodę Katowice oraz Siemianowice Śląskie. Wodę do przepompowni w Bytkowie dostarczano z szybu Rozalia. Dzięki położeniu na wzgórzu przy zbiornikach nie potrzeba było budować wieży wodnej. W 1934 roku przed zbiornikami wybudowano ścianę kurtynową (43 m długości i 12 m wysokości) wraz z kilkoma pomieszczeniami administracyjnymi. Dopływało coraz mniej wody, wybudowano zbiornik w Kozłowej Górze, w latach 70 XX wieku zbiornik nie gromadził już wody i działał jako zbiornik retencyjny. W latach 90 XX wieku ściana kurtynowa pękła i została rozebrana.